Andelsboligforeningen AB Bøhmen

Som beboer i AB Bøhmen har jeg været med til at grundlægge foreningens webside som er konstant forandring i takt med skiftende bestyrelser og den teknologiske udvikling på kommunikations fronten.

Sat i drift: 
3 december 2011