Webløsninger med drupal

Med Drupals platform kan man lægge grundstenene til alle former for webløsninger. En af drupals stærkeste sider er drift og styring af Websider med meget indhold og højt trafikpres. Det er derfor DR, TV2 og landets største bladhuse har valgt drupal til deres webløsning.

Drupal er et godt valg til communities, nyhedsportaler, foreninger og lignende hvor brugerne nemt selv skal kunne oprette og administrere forskellige former for indhold. Drupals fleksibilitet gør at man kan udvikle løsningen efterhånden som nye behov opstår.

Som forretningsplatform har drupal en række fordele. Vigtigst er nok det faktum at drupal er CMS og forretningsløsning samtidig, hvilket gør det til en perfekt platform for moderne indholdsorienteret markedsføring. Oveni har Drupal en lang række værktøjer der gør at brugerne selv kan justere sin markedsføringsstrategi løbende og få størst mulig nytte af webløsningen.

Drupals nyeste shopplatform commerce er som drupal i øvrigt, lavet til at kunne tilpasses de fleste typer forretningsløsninger, lige fra den traditionelle webshops til booking og udlejning, salg af filer og ydelser, digitale handelspladser osv..

Din løsning, dine behov

Din ide danner grundlaget for den webløsning der skal udvikles. Det kan være du har gjort et stort forarbejde, at du allerede har fundet frem til layout og design, at du har en detaljeret kravspecifikation. Det kan også være at du bare har en ide til et koncept og ikke har taget stilling til hvordan brugerfladen skal se ud eller fungere. Højst sandsynligt vil du nok befinde dig et sted mellem de to yderpunkter. Uanset hvor du er i processen kan vi sammen udarbejde en plan for udviklingen af din løsning.

Processen fra definition af opgaven til systemet er i drift vil ideelt se således ud:

 

kravspecifikation -> design -> udvikling -> test -> idriftsættelse.
 

 

 

Behøver man en løsning der er bygget på et velkendt og gennemprøvet koncept, og er design og layout givet vil man med stor sandsynlighed kunne løse opgaven på den måde. Skal der udvikles helt nye koncepter, bruges ny og uprøvet teknologi eller er løsningen omfattende og kompleks så kan det være en god ide at bruge forskellige redskaber for at komme sikkert i mål.

Næsten uanset hvor forberedt man er til et projekt vil der som regel være ting du ikke har taget højde for i din planlægning(eller ikke har vidst !), ting som afslører sig efterhånden som processen skrider frem. I stedet for at gøre det til et problem kan man erkende at det er sådan udvikling af ideer og koncepter fungerer, og bruge det til at gøre sin endelige løsning endnu bedre. Metoden hedder protyping og findes i mange varianter alt efter hvilken sammenhæng den bruges i.

Prototyping

I forbindelse med udvikling af webløsninger kan metoden bruges til at udvikle design af brugerflader lige så vel som det kan anvendes til at udvikle funktioner systemet skal benytte. Prototyping kan bruges vertikalt, hvor man ser overordnet på hele systemet, eller horisontalt hvor man fokuserer på en enkelt funktion eller del. Overordnet foregår prototyping i en cirkulær bevægelse med følgende aktiviteter ( Du og evt. fremtidige nøglebrugere deltager i de blå aktiviteter):

 
 

Fordelene ved prototyping er:

Det er nemmere at vurdere og styre tids og ressource forbrug, så budget og tidsforbrug holdes indenfor rammerne.

Da de fremtidige brugere i høj grad er inddraget i udviklingsprocessen vil systemet være helt tilpasset jeres drift og behov når systemet    afleveres.

Brugernes indragelse i processen betyder at de har et dybdegående kendskab til systemet den dag det går i drift, og kan udnytte det fuldt ud fra første dag.

For at beskrive hvad det er man ønsker at ens løsning skal indeholde kan man lave en kravspecifikation. Hvor detaljeret kravspecifikationen er bliver op til dig, men jo præcis den er, des nemmere er det at bedømme omfanget af opgaven og planlægge den.

Der findes skabeloner til kravspecifikationer for IT og webløsninger hvis du savner et sted at starte. Milestones er punkter i projektet hvor de forelagte krav holdes op mod resultatet af evalueringen, mødes disse anses den del af projektet som afsluttet.

For at kunne fastsætte hvornår de forskellige delmål skal være nået kan projekt og tidsplaner være et nyttige værktøjer. Værktøjer skal ikke være en belastning men være med til at understøtte processen, spare tid og medvirke til at man får et kvalitetsresultat i sidste ende.

Forretningsbetingelser

Betingelserne for udviklingen af din løsning kan aftales fra gang til gang, men overordnet vil der være to modeller:

- Er det et mindre projekt uden specielle funktioner vil betalingen falde når løsningen er testet i sit fremtidige driftsmiljø og lever op til de specificerede krav.

- Er der tale om et større projekt eller skal løsningen have mange eller komplekse funktioner kan man dele projektet op i dele der er adskilt af veldefinerede milestones. En del af den samlede betaling vil så falde hver gang en milestone nås.

Der ydes 6 måneders support på løsningerne efter idriftsættelse. Ønskes det kan der udarbejdes manual, så fremtidige brugere nemmere kan sætte sig ind i systemet.